Diensten

Wat kan ik voor je betekenen

Er zijn momenten in je leven dat je het advies van een ervaren jurist kunt gebruiken. Niet alleen bij ontslag of een arbeidsconflict maar tijdens de gehele werkrelatie kan juridische hulp welkom zijn.
 
Denk bijvoorbeeld aan het opstellen en controleren van de arbeidsovereenkomst, het begeleiden van trajecten bij ziekte, disfunctioneren, ontslag op staande voet, reorganisatie of uitvoering geven aan ontslag middels een vaststellingsovereenkomst, UWV procedure of ontbindingsprocedure. 

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst opstellen of laten beoordelen biedt meer rechtszekerheid. Ik kijk naar de inhoud, toets aan regelgeving en geef waar nodig advies over risico’s.

Ziekte

We zijn allemaal wel eens ziek en gelukkig is het meestal van korte duur. Maar wat als je te maken krijgt met een langdurig ziektebeeld? Welke vragen heb je en hoe blijf je persoonlijk betrokken en voldoen aan dat wat belangrijk is voor beide partijen?

Arbeidsconflict

Waar wordt gewerkt ontstaan wel eens onenigheden over uiteenlopende onderwerpen. Meestal worden ze opgelost. Helaas niet altijd en kan het zelfs leiden tot een arbeidsconflict. Ook hier zijn partijen gebonden aan arbeidsrechtelijke regels en is het zaak om op juiste wijze het conflict op te lossen of wellicht de mogelijkheden van een ontslag te bespreken samen.

Vaststellingsovereenkomst

Soms willen partijen op een relatief snelle manier afscheid nemen van elkaar en daarmee een procedure bij het UWV of de kantonrechter voorkomen. Dan kan een vaststellingsovereenkomst uitkomst bieden. Voor beide partijen spelen hier arbeidsrechtelijke belangen, die in de overeenkomst op juiste wijze moeten worden verwoord.

Reorganisatie

Een reorganisatie is voor beide partijen niet leuk. Als ondernemer wil je juist groeien en als werknemer wil je graag werken voor een leuke baas. Op gepaste wijze afscheid nemen van elkaar, met inachtneming van de soms complexe regelgeving, is belangrijk.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is soms onvermijdelijk en absoluut gebonden aan strenge wet- en regelgeving. Hier worden vaak de meeste fouten gemaakt, omdat emoties een grote rol spelen. Juridische focus houden kan veel onnodige strijd voorkomen.

Heb je een vraag over arbeidsrecht?